چه کسانی در خیابان مزاحم شفر می‌شوند؟!

استقلال, شفر, مربی استقلال

«زرینچه: بازیکنان قدیمی و کمیته فنی باشگاه مزاحم شفر می شوند!» این اظهار نظر سوژه محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی شده است.

«زرینچه: بازیکنان قدیمی و کمیته فنی باشگاه مزاحم شفر می شوند!» این اظهار نظر سوژه محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی شده است.
کد N2006416