اعتراض انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستندبه حذف سینمای مستند از جشنواره فیلم کوتاه تهران

سینما و تئاتر,جشنواره فیلم کوتاه تهران,اعتراض انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستندبه حذف سینمای مستند از,انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند

انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستندبا انتشار بیانه‌ای به حذف فیلم مستند از جشنواره فیلم کوتاه تهران واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه که نسخه‌ای از آن برای ایلنا ارسال شده به شرح زیر است:

جشنواره فیلم کوتاه یا جشنواره فیلم کوتاه داستانی؟

سال گذشته جشنواره فیلم کوتاه تهران بی هیچ مشورتی با اصناف سینمای مستند در اقدامی عجیب و خودجوش دست به حذف جایزه پژوهش از این جشنواره زد. پس از اعتراض برخی از اهالی مستند دلیل آن وجود جشنواره تخصصی سینما حقیقت اعلام شد.

این در حالی است که اگر به نام جشنواره فیلم کوتاه رجوع کنیم نشانی از مستند، داستانی و یا انیمیشن در آن نمی‌بینیم؛ بلکه عنوان کلی جشنواره "فیلم کوتاه" نشان از کلیت، اعم از مستند، داستانی و انیمیشن دارد. از این رو حذف یک جایزه برای اهالی سینمای مستند جز تلاش برای کمرنگ کردن بخش مستند و به حاشیه راندن آن در این جشنواره معنایی نداشت.

این اتفاق در سکوت و در کشاکش اتفاقات و بحرانهای اصناف سینمای مستند گم شد. ولی امسال دوباره در بر همان پاشنه چرخیده و این برخورد حذفی این بار در بخش بین‌الملل و به شکل دیگری خود را نشان می‌دهد. عدم حضور یک عضو هیئت انتخاب از میان مستندسازان در بخش بین الملل و به تبع آن عدم حضور هیچ یک از فیلمهای مستند در این بخش نشانی از تکرار این رویه معیوب است.

نکته عجیب آنکه هیئت انتخاب بخش بین الملل، از بین چهار کاندید اعلام شده از سوی هیئت انتخاب بخش مستند هیچ فیلمی را شایسته حضور در این بخش ندانسته است. در حالیکه باید هر بیست فیلم از سوی این هیئت مورد بازبینی قرار می‌گرفت و بخشی از امر انتخاب را به گروه دیگری واگذار نمی‌کرد.

عملاً با دوبار گزینش، آن هم با متر و معیارهای متفاوت، شرایط حذف مستند از این بخش مهیا گردید. بدیهی‌ست برخورد حذفی با هر یک از گونه‌های سینمایی در جشنواره‌هایی فراگیر همچون جشنواره فیلم کوتاه و جشنواره فیلم فجر منجر به قدرت گرفتن بخش دیگری از سینما نمی‌شود بلکه این حضور پررنگ و قدرتمند همه‌ی بخشها در کنار یکدیگر است که بر اهمیت جشنواره می‌افزاید. مگر نه اینکه تا همین سال گذشته فیلمسازان فیلم کوتاه داستانی به حق خواستار حضور خودشان در جشنواره فیلم فجر بودند و نادیده گرفتنشان به بهانه‌ی وجود جشنواره فیلم کوتاه را دلیلی بی پایه و اساس می‌دانستند. از این رو انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند به نمایندگی از اعضای خود این برخورد حذفی و سیاست‌گذاری بر پایه کمرنگ کردن سینمای مستند را در این جشنواره روا ندانسته و ادامه این مسیر را منجر به فرو کاستن جایگاه چنین جشنواره با سابقه‌ای می‌داند.

 

کد N2003360