شیرین قربانی به عنوان نخستین ایرانی به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت

انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۱۸, انتخابات کنگره آمریکا, انتخابات مجلس سنا آمریکا, مجلس نمایندگان آمریکا

شیرین قربانی، نامزد ایرانی-آمریکایی حزب دموکرات در حوزه دوم انتخابی ایالت یوتا موفق شده است با پیروزی بر رقبای خود وارد مجلس نمایندگان شود.

انتخاب: شیرین قربانی، نامزد ایرانی-آمریکایی حزب دموکرات در حوزه دوم انتخابی ایالت یوتا موفق شده است با پیروزی بر رقبای خود وارد مجلس نمایندگان شود.

بدین ترتیب نخستین آمریکایی ایرانی‌تبار که به کنگره آمریکا راه می یابد یک زن خواهد بود؛ شیرین قربانی.
کد N2003138