عکس | بلایی که باران سر اهواز و سوسنگرد آورد

کد N2002710