ویدئو / توضیحات صریح دایی و زیباکلام درباره حواشی کرمانشاه

زلزله کرمانشاه, زلزله در کرمانشاه, زلزله, علی دایی, زیباکلام

ساعاتی بعد از وقوع زلزله کرمانشاه که کانون آن شهر ازگله بود، برخی از چهره‌های شاخص ورزشی، سینمایی و اجتماعی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی شماره حساب اعلام کردند که با استقبال مردم نیز روبرو شد.

ساعاتی بعد از وقوع زلزله کرمانشاه که کانون آن شهر ازگله بود، برخی از چهره‌های شاخص ورزشی، سینمایی و اجتماعی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی شماره حساب اعلام کردند که با استقبال مردم نیز روبرو شد. علی دایی، صادق زیباکلام، نیکی کریمی و نرگس کلباسی از جمله این افراد بودند که حساب آنها در اردیبهشت‌ ماه مسدود شد، باوجود این دوباره اوایل مهرماه امسال اعلام شد که صادق زیباکلام و علی دایی به دادسرا احضار شده و حسابشان دوباره مسدود شده‌است. آنها می‌گویند قوه قضائیه توضیح خاصی به آنها نداده و روند کارهای آنها را مختل کرده‌است.[span]
ویدئو / توضیحات صریح دایی و زیباکلام درباره حواشی کرمانشاهساعاتی بعد از وقوع زلزله کرمانشاه که کانون آن شهر ازگله بود، برخی از چهره‌های شاخص ورزشی، سینمایی و اجتماعی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی شماره حساب اعلام کردند که با استقبال مردم نیز روبرو شد.

ویدئو / توضیحات صریح دایی و زیباکلام درباره حواشی کرمانشاهساعاتی بعد از وقوع زلزله کرمانشاه که کانون آن شهر ازگله بود، برخی از چهره‌های شاخص ورزشی، سینمایی و اجتماعی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی شماره حساب اعلام کردند که با استقبال مردم نیز روبرو شد.

تصویربردار و تدوینگر: اسماعیل گلرخ، امید ابراهیمی / خبرنگار: سارا سبزی، مهدی روزخوش
کد N1992110