روزنه فرهنگی، منتشر شد

روزنه فرهنگی, مجله, دوماهنامه

روزنه فرهنگی نهمین شماره از دوماهنامه خود را منتشر کرد

آفتاب: شماره آبان ماه این مجله اختصاص دارد به:
خودجوکرپندارها و بررسی عوامل گسترش خودجومرپندارها، مکثی بر نام ابراهیم اقلیدی و ادبیات ایران، افغانستان، تاجیکستان
مخاطبین در این شماره مطالبی از چهره هایی همچون:علی طهماسبی، مسعود میری، ناصرعباسپور، خشایار دیهیمی، شهرام اقبال زاده، اسدالله امرایی، محمد میلانی، سعید طباطبایی، مرتضی بخشایش، شهریار بهروز، زهرا زمان، احمد مدقق، لیلا خالقی، معصومه جعفری، لیلا شعبانی، شیما نادری، نیلوفر صدری، شهزاده سمرقندی، فردوس اعظم، ملک حعمت نعمت زاد و...  را خواهند خواند.

روزنه فرهنگی به مدیرمسئولی و صاحب امتیازی داریوش معمار و سردبیری رضا حیرانی منتشر می‌شود.
کد N1991483