مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس‌جمهور

کد N1984475