نکته بهداشتی: ارزیابی نوشتن کودک

مجله نکته بهداشتی روز,سلامت

همشهری آنلاین: کودکی که نوشتن برایش سخت است، ممکن است در معرض مشکلاتی باشد که توانایی برای یادگیری را مختل می‌کند.

برای حل مشکلات نوشتن کودک می‌توان از کار درمانگرها کمک گرفت.

کار درمانگر‌ها می‌توانند وضعیت کودک هنگام نوشتن را ارزیابی کند، از جمله قدرت عضلانی، طاقت، هماهنگی و کنترل حرکتی.

کار درمانگر با ارزیابی نوشتن کودک می‌تواند وضعیت قامت کودک و استفاده از دست‌ها، بازوها، سر و چشم‌ها را ارزیابی کند.

همچنین امکان آنالیز مهارت‌های بینایی و ادراکی کودک که بر توانایی کودک در نوشتن حروف و اشکال مؤثرند، فراهم می‌شود.

کار درمانگر می‌تواند فعالیت‌های خانگی را پیشنهاد دهد که رشد مهارت‌های نوشتن کودک را تقویت کند.