دانشگاه علوم پزشکی مجازی به "شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام" پیوست

فناوری

در اولین نشست مجمع عمومی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام که با حضور نمایندگان کشورهای عضو در تهران برگزار شد، عضویت دانشگاه علوم پزشکی مجازی به شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام تصویب شد.

به گزارش ایسنا،به دنبال تصویب تشکیل شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام (CINVU) در سازمان همکاریهای کشورهای اسلامی (OIC) در زیر مجموعه  سازمان همکاریهای علمی و فناوری کشورهای اسلامی (COMSTECH )، اولین نشست مجمع عمومی این شبکه در روز دوشنبه 24 سپتامبر با حضور نمایندگان کشورهای عضو در تهران برگزار شد.

در این نشست که به میزبانی دانشگاه پیام نور تشکیل شد نمایندگان کشورهای ایران، آلبانی، پاکستان، افغانستان، مراکش، مصر، عراق، ترکیه، سنگال و ... شرکت داشتند، ابتدا آیین نامه CINVU بررسی و مورد تصویب حاضرین قرار گرفت و سپس دانشگاههایی که از کشورهای عضو شرایط لازم برای عضویت را داشتند درخواست خود را ارائه کردند که در اولین قدم عضویت 7 دانشگاه از کشورهای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.

دانشگاه علوم پزشکی مجازی نیز در این نشست به شبکه فوق پیوست.

انتهای پیام

کد N1966640