علیزاده طباطبایی در گفتگو با مهر:

روحانی در سازمان ملل، روی عدم تعهد آمریکا مانور بدهد

سیاسی

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: رئیس جمهور باید بیشتر روی عدم تعهد آمریکا پیرامون مساله برجام مانور بدهد.

محمود علیزاده طباطبایی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس جمهور در سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل، بیشتر باید روی چه موضوعی تاکید کند، اظهار داشت: من تصور می کنم رئیس جمهور باید بیشتر روی عدم تعهد آمریکا پیرامون مساله برجام مانور بدهد.

وی افزود: رئیس جمهور باید به این مساله بپردازد که ایران به همه تعهدات خود عمل کرده اما آمریکا عمل نکرده است؛ باید روی مسئولیت بین المللی آمریکا تاکید شود.

علیزاده طباطبایی با اشاره به عدم تعهد ترامپ در برجام تصریح کرد: وقتی دولتی عوض می شود(اشاره به تغییر در هیئت حاکمه آمریکا) همه تعهدات و مسئولیت های دولت قبل را خواهد داشت اما آمریکا بدون هیچ بهانه و دلیل حقوقی از برجام بیرون آمد این مساله در دادگاه لاهه هم قابل پیگیری است.

کد N1964394