توئیت معنادار ظریف به مناسبت عاشورای حسینی + تصویر

کد N1961998