نجات جان کودک غرق شده با سرعت عمل یگان حفاظت

حوادث

با سرعت عمل نیروهای یگان حفاظت، کودک غرق شده از مرگ حتمی نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمت الهی فرمانده یگان حفاظت از غرق شدن کودکی در مجاور مجموعه تاریخی بیستون خرداد و افزود: این حادثه در نیمه دوم شهریور ماه و در برکه مجاور محوطه تاریخی بیستون رخ داد.

سردار رحمت الهی تصریح کرد: نیروهای یگان حفاظت مجموعه به محض اطلاع از حادثه در محل حاضر و با سرعت عمل احدی از سربازان وظیفه جمعی یگان حفاظت استان کرمانشاه، کودک غرق شده از مرگ حتمی نجات یافت.

فرمانده یگان حفاظت در خاتمه افزود: به محض خروج کودک از آب و انجام کمک های اولیه توسط چندین از مراقبین آثار تاریخی حاضر در مجموعه، کودک نجات یافته صحیح و سالم به خانواده خود تحویل داده شد و این فرماندهی با اعطا یک هفته مرخصی تشویقی به سرباز موصوف از اقدام شایسته وی قدردانی کرد.

کد N1956916