4 ساعت حضور ظریف در کمیسیون امنیت بدون وقفه/ 3 نوبت عصبانیت ظریف و صلوات تنفسی

مجلس,ظربف,علیرضا رحیمی

نماینده مردم تهران در مجلس مطرح کرد:۴ ساعت حضور بی وقفه ظریف در کمیسیون امنیت ملی برای پاسخگویی به ۱۲ سئوال نمایندگان از رژیم حقوقی خزر و گرین کارتهای ادعایی ذوالنوری تا تحریم و برجام و عفرین و خطوط قرمز #رهبری.

به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی در حساب شخصی خود در توئیتر از شکستن رکورد حضور ظریف در کمیسیون امنیت ملی خبر داد. 

در این مطلب آمده است:

روز گذشته رکورد حضور ظریف در کمیسیون امنیت ملی شکسته شد. ۴ ساعت حضور بی وقفه برای پاسخگویی به ۱۲ سئوال نمایندگان از رژیم حقوقی #خزرو گرین کارتهای ادعایی ذوالنوری تا #تحریمو برجام و عفرین و خطوط قرمز #رهبری۴ ساعت جلسه' ۳ نوبت عصبانیت #ظریف، ۲ صلوات تنفسی و یک توصیه به صادقی

 

کد N1938098