ویرانه‌ای از خانه پدر شعر نو در تهران

اجتماعی

حال این روزهای خانه پدر شعر نو ایران دست کمی از حال غالب اهالی فرهنگ و هنر این مرز و بوم ندارد. خانه علی اسفندیاری یا همان نیمایوشیج که بی‌کس و ویران رها شده است. شاعری که پس از قرن‌ها حضور و ظهور شاعران پرآوازه هنر ملی و کهن ایرانیان،با مجموعه افسانه ساختار شعر فارسی را به هم زد و از سد مستحکم و هزار ساله شعر کلاسیک گذشت و در همه ارکان هنر ایران لرزه انداخت.خانه نیمایوشیج که در زمان حیات شاعر محل گعده و بحث‌های علمی بهترین هنرمندان و ادیبان این مملکت بوده است،حالا به خرابه‌ای بدل شده که نشانی از شعر و شاعری در آن بجا نمانده است.

تصویربردار و تدوینگر: اسماعیل گلرخ / خبرنگار: فرزاد گمار 

کد N1935057