عبور تورنادو

عکس روز, عکس, تصویر, بزرگراه تاریخی لینکولن, طوفان تورنادو, تورنادو, هواشناسی, طوفان, سرعت طوفان

سرعت طوفان به سرعت در حال افزایش بود و چمن و خاک را همان طور که به پیش می رفت می کند.

عکاس نشنال جئوگرافیک و تعقیب کننده جیمز همت (James Hammet) این تصویر از عبور تورنادو را در بزرگراه تاریخی لینکولن به ثبت رسانده است. او در مورد این عکس می گوید: سرعت طوفان به سرعت در حال افزایش بود و چمن و خاک را همان طور که به پیش می رفت می کند. همت می گوید سرویس هواشناسی ملی درجه این طوفان را EF-۳ درجه بندی کرده است، در این سطح یک تورنادو می تواند آسیب های جدی ایجاد می کند.کد N1934996