سخن سردبیر | آقایان مسئول حال مطبوعات خراب است خراب

مطبوعات, تعطیلی مطبوعات, پشت صحنه, خبرنگاران, خبرنگار

یکی دو روز پس از تعطیل شدن این دو هفته نامه، در اداره کل فرهنگ و ارشاد وزارت ارشاد، جشن افتتاح نخستین نمایشگاه مطبوعات و رسانه های شهرستان های استان تهران با حضور استاندار تهران و چند تن از بزرگان وزارت ارشاد برپا شده بود

دیشب بعد از سال ها دوباره در پشت صحنه یک مجموعه تلویزیونی در حال ساخت حضور داشتم. به یاد سال هایی افتادم که در اکثر پشت صحنه های تلویزیونی و سینمایی بودم و به قول مطبوعاتی ها گزارش ها و مصاحبه های جلدی می گرفتم. آن روزها تقریبا وضع مطبوعات خوب بود و رقابت بین آنها تنگاتنگ بود. خبرنگاران با وجود این که امنیت شغلی نداشتند ولی با عشق کار می کردند.
چند روز پیش شنیدم که نشریه «جوانان امروز» هم به همراه چند نشریه قدیمی دیگر، آردهای شان را بیختند و الک شان را آویختند. دلم گرفت از این همه بی توجهی به مطبوعات. جالب این که یکی دو روز پس از تعطیل شدن این دو هفته نامه، در اداره کل فرهنگ و ارشاد وزارت ارشاد، جشن افتتاح نخستین نمایشگاه مطبوعات و رسانه های شهرستان های استان تهران با حضور استاندار تهران و چند تن از بزرگان وزارت ارشاد برپا شده بود. بنده خدایی آمد و در پشت تریبون افاضاتی کرد و از مشکلات امروز خبرنگاران گفت. می گفت: کسانی که کانال های تلگرامی به راه می اندازند و عضو می گیرند نباید خودشان را خبرنگار حرفه ای بنامند، می گفت: خبرنگاران مان بیمه ندارند، می گفت: خبرنگاران مان تامین شغلی ندارند، می گفت...
یکی از مدیران ارشد وزارت ارشاد هم که از اساتید زمان روزنامه نگاری خودم بود، در جواب این بنده خدا، پشت تریبون قرار گرفت و با توجیهات جالبی، سر و ته قضایا را هم آورد، مثلا گفت: بیمه خبرنگاران وجاهت قانونی ندارد. مثلا گفت: داریم کاغذ را با رایزنی و بدبختی از کشورهای دیگر وارد می کنیم، مثلا گفت: داریم با فلان کارخانه بر سر تولید کاغذ با چوب خشک شده درختان رایزنی می کنیم، مثلا گفت:...
استاندار تهران هم در ساعات پایانی جشن افتتاح، پشت تریبون قرار گرفت؛ دقیقا زمانی که تقریبا نیمی از سالن خالی شده بود و نیمی دیگر هم در حال چرت زدن بودند.
اما باید در این افتتاحیه یادی هم بکنیم از دوستان مدیر مسئولی که به جرات می توانم بگویم در طول دوران مدیریت شان هنوز یک پاراگراف مطلب در مطبوعه خود ننوشته اند و بعضی وقت ها به عنوان بهترین ها انتخاب شده اند.
در همان واپسین لحظات به این فکر می کردم که روی دیوار چه کسانی یادگاری نوشته ایم. سال هاست که مسئولین محترم از این وعده و وعیدها به خبرنگاران داده اند و مشکلات این زحمتکشان همچنان به قوت خود باقی است.

محسن باقری
سردبیر

کد N1934794