انتظامی به روایت انتظامی

عزت الله انتظامی, بازیگر سینما, سینمای ایران, بازیگر مرد ایرانی, درگذشت عزت الله انتظامی,

عزت الله انتظامی بعد از بیش از 6 دهه فعالیت در عرصه سینما ،تئاتر و تلویزیون صبح روز جمعه 26 مرداد روی در نقاب خاک کشید.

عزت الله انتظامی بعد از بیش از 6 دهه فعالیت در عرصه سینما ،تئاتر و تلویزیون صبح روز جمعه 26 مرداد روی در نقاب خاک کشید.

انتظامی به روایت انتظامیعزت الله انتظامی بعد از بیش از 6 دهه فعالیت در عرصه سینما ،تئاتر و تلویزیون صبح روز جمعه 26 مرداد روی در نقاب خاک کشید.
کد N1934221