بررسی نحوه برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۸/ بررسی استیضاح وزیر آموزش و پرورش

مجلس,کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

روز یکشنبه هفته آینده بررسی نحوه برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ با حضور رئیس سازمان سنجش و مسوولین ذی ربط و روز دوشنبه بررسی طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با حضور نمایندگان استیضاح کننده، انتخاب ۴ نفر از نمایندگان ناظر شورای عالی آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، یکشنبه هفته آینده بررسی نحوه برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ با حضور رئیس سازمان سنجش و مسئولان ذیربط و بررسی طرح یک فوریتی اصلاح بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه ارجاعی از صحن علنی در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی می‌شود.

کمیسیون آموزش و تحقیقات روز دوشنبه بررسی طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با حضور نمایندگان استیضاح کننده، انتخاب ۴ نفر از نمایندگان ناظر شورای عالی آموزش و پرورش، انتخاب ۲ نفر از نمایندگان ناظر شورای سنجش و پذیرش دانشجو، انتخاب ۴ نفر از نمایندگان ناظر در شورای عالی عتف و انتخاب ۴ نفر از نمایندگان ناظر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها را در دستور کار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

کد N1933356