جشن تولد مه‌لقا جام‌، بزرگ بانوی تیرانداز تیم‌ملی ایران

مه‌لقا جام‌, بانوی تیرانداز تیم‌ ملی ایران, بازی های آسیایی جاکارتا, جشن تولد

جشن تولد مه‌لقا جام‌، بزرگ بانوی تیرانداز تیم‌ملی ایران در دهکده بازی‌های شهر پالمبانگ با حضور اعضای کاروان برگزار شد.

جشن تولد مه‌لقا جام‌، بزرگ بانوی تیرانداز تیم‌ملی ایران در دهکده بازی‌های شهر پالمبانگ با حضور اعضای کاروان برگزار شد.


کد N1933215