نکته بهداشتی: خشکسالی و سلامت

مجله نکته بهداشتی روز,سلامت

همشهری آنلاین: کاهش منابع آبی می‌تواند باعث آتش‌سوزی جنگلی و طوفان‌های غبار شود که میزان ذرات معلق در هوا را افزایش می‌دهد.

افزایش ذرات معلق مجاری هوایی وریه‌ها را تحریک می‌کند، مشکلات موجود ریوی را بدتر می‌کند و خطر عفونت‌های تنفسی مانند برونشیت و ذات‌الریه را افزایش می‌دهد.

سایر پیامدهای بالقوه خشکسالی بر سلامت اینها هستند:

- بدتر شدن کمیت و کیفیت آب آشامیدنی.

- کیفیت بد هوا.

- کاهش کیفیت غذا و تغذیه.

- افزایش شیوع بیماری‌های حاد و مزمن.