نام و نشان متخلفین اقتصادی به طور کامل منتشر می شود

محسنی اژه ای,دستگاه قضا, احتکار,متخلفین,ممنوع الخروج

چگونه مردم می توانند از قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با متخلفین مطلع شوند

آفتاب: سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی با سودجویی و احتکار و قاچاق فشار را بر مردم می‌افزایند، گفت: «تا امروز ۶۷ نفر از افراد متخلف و مجرم دستگیر و بازداشت شدند و بیش از صدنفر از کارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع الخروج شدند.»
به گزارش آفتاب آنلاین؛ وی در مورد این که چگونه مردم می توانند از قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با متخلفین مطلع شوند و به این قاطعیت امیدوار باشند گفت: «قصد داریم این فرصت را به سازمان صدا و سیما و سایر رسانه ها بدهیم که اخبار مربوط به این افراد را با نام و نشان منتشر کند نه با حرف اول اسم و فامیل که به عقیده من این یکی از همان مواردی است که منجر به امید مردم می‌شود.»
کد N1929914