صرفه جویی 400 میلیون دلاری در نیروگاه فردوسی با افزایش راندمان به 50 درصد

کد N1928659