تبلیغ فریبا نادری برای آبدوغ خیار رستورانش

فریبا نادری, بازیگر زن ایرانی, بازیگر ایرانی

فریبا نادری بازیگر معروف با انتشار عکسی از رستوران به تبلیغ برای آن پرداخته است

پرشین وی: فریبا نادری با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی اش نوشت:

تابستون و آبدوغ خیار

فردا نهار دلی جان میبینمتون

رستوران فریبا نادری