دستور وزیر بهداشت جهت پیگیری سوءقصد به پزشکان در تهران و نجف آباد

وزیر بهداشت,رستور قضایی,ضرب و شتم پرشکان, پزشک تهرانی, پزشک نجف آبادی, بیمارستانی در تهران, بیمارستانی در نجف آباد

در بیمارستان مدرس تهران یک فوق تخصص نفرولوژی توسط همراه یک بیمار با ضربات چاقو مورد ضرب و شتم قرار گرفت

آفتاب: چندی پیش خبر سوءقصد به جراح مغز و اعصاب بیمارستانی در نجف آباد اصفهان در رسانه های مختلف داخلی منتشر شد. پس از آن هم در بیمارستان مدرس تهران یک فوق تخصص نفرولوژی توسط همراه یک بیمار با ضربات چاقو مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این اخبار واکنش وزیر بهداشت را برانگیخت.
به گزارش آفتاب آنلاین؛ پس از انتشار این اخبار وزیر بهداشت به دکتر حریرچی؛ معاون کل وزارت بهداشت دستور داد تا ضمن عیادت، سریعا گزارشی از سوء قصد به دو پزشک در تهران و نجف آباد را تهیه و برای پیگیری قضایی و برخورد با عوامل این حملات به وی ارائه دهد.کد N1927421