در گفتگو با مهر مطرح شد:

سهم ۲ درصدی بانوان از حوزه مدیریتی در مازندران

استان ها

ساری -مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مازندران سهم بانوان از حوزه مدیریتی در استان را حدود دو درصد اعلام کرد.

سمیه قاسمی طوسی در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه از بانوان در حوزه مدیریتی فرمانداری یکی از شهرستان های استان استفاده می شود اظهار داشت: در حال حاضر سهم بانوان از حوزه مدیریتی در استان دو درصد و ناچیز است.

وی با بیان اینکه به زودی یک فرماندار زن در استان معرفی می شود گفت: استاندار مازندران از این بانوی شایسته شناخت دارند و در جریان روزمه کاری وی هستند.

وی با اشاره به سهم دو درصدی بانوان از حوزه مدیریتی استان اظهار داشت: با روند کنونی و لاک پشتی به سهم ۳۰ درصدی بانوان از حوزه مدیریتی در استان نخواهیم رسید اما در استان های دیگر شاهد حضور بانوان به عنوان فرماندار، مدیران کل و مدیران شهرستانی هستیم و گوی سبقت را مازندران روبوده اند.

طوسی در پاسخ به استفاده اسمی و خلاصه شدن امور بانوان در حد تابلو و شعار اظهار داشت: متاسفانه مقاومت های پنهانی در زمینه حضور بانوان در حوزه مدیریتی وجود دارد اما ما تلاش های خود را انجام می دهیم و خواست مدیران ارشد این است که از بانوان در مدیریت استفاده شود.

کد N1927193