سخن سردبیر | به مناسبت روز رکوردر به دستان

روز خبرنگار, سردبیر , سخن سردبیر

می گفت: شغل سختیه. سال هاست که توی این حرفه فعالیت می کنم ولی نه امنیت شغلی دارم و نه حقوق دندونگیر.

می گفت: شغل سختیه. سال هاست که توی این حرفه فعالیت می کنم ولی نه امنیت شغلی دارم و نه حقوق دندونگیر.
نمونه کارهایی که ازش دیده بودم واقعا چشمگیر بود. معلوم بود که سال هاست به شکل حرفه ای توی این شغل فعالیت می کنه. خبرنگار بود. می گفت: وزارت ارشاد هم مثل خیلی از وزارتخونه های دیگه فقط شعار می ده. حتی بعضی وقت ها تو شعار دادن, گوی سبقت رو از بقیه وزارتخونه ها ربوده.
گفتم تو این سال ها که خبرنگار بودی با این همه روابطی که داری چرا خودت رو وارد حرفه دیگه نکردی؟ گفت: همه به دنبال این هستن که خبرنگارها ازشون تعریف و تمجید کنن. اگه سالیان سال از یک مسئول تقدیر کردی ولی یک بار ازش انتقاد کردی, اون مسئول می شه دشمن خونیت.
به یاد صحبت احسان محمدی افتادم که می گفت: مسئولین در برابر خبرنگارها صبر پیشه کنند که اگر غیر از این باشه از نیش قلم شون در امان نخواهند بود.
روز خبرنگار به همه خبرنگاران قلم به دست و رکوردر به دست مبارک...

محسن باقری
سردبیر
کد N1926116