جهانگیری و هاشمی سر بالین مریض!

دکتر هاشمی, اسحاق جهانگیری, طنز, سرگرمی, مشکلات اقتصادی

«حال اقتصاد» عنوان کارتون ابوالفضل رحیمی در نیشخط است که به حال و روز اقتصاد کشور پرداخته است.

«حال اقتصاد» عنوان کارتون ابوالفضل رحیمی در نیشخط است که به حال و روز اقتصاد کشور پرداخته است.

کد N1926069