سخن سردبیر | آقای کیهان، خبرسازی ممنوع!

سخن سردبیر,شبکه ماهواره ای,خواننده مبتذل,کودک آزاری,اصول خبری,خبر,کیهان

با خواندن خبر به یاد این جمله از اریک فروم افتادم که می گفت: «تمام جنگ‌های بشر بر سر این است که ثابت کند حق است.»

دیروز خبر جالبی در کیهان به چاپ رسید که بسی جای تعجب داشت! خبر این بود:
* «رها اعتمادی مجری شبکه بهایی من و تو که به جرم کودک آزاری در لندن تحت تعقیب بود به‌همراه فائقه آتشین که در حمایت از محمدرضا پهلوی و کودتای ۲۸ مرداد برنامه اجرا می کرد با سیاوش قمیشی خواننده مبتذل که در کنسرت‌هایش لب‌خوانی می کند ترانه‌ای را علیه انقلاب مردم ایران ساخته اند.»
با خواندن خبر به یاد این جمله از اریک فروم افتادم که می گفت:  «تمام جنگ‌های بشر بر سر این است که ثابت کند حق است.»
این بشر دو پا حتی حاضر است برای ثبات حقانیت خود دیگران را پایمال کند.
اصلا کاری به این نداریم که چه ترانه ای و بر علیه چه کسی ساخته شد.
اصلا هم نمی خواهیم حمایتی از شخصیت های این خبر کنیم. ولی مگر اصول خبری ایجاب نمی کند که اخبار به صورت موثق منتشر شود؟!
چه می شود که سازنده یک برنامه پرمخاطب ماهواره ای, یکدفعه به یک کودک آزار تبدیل می شود. مگر نه این است که به تازگی یکی از برنامه های شبکه نسیم از همان برنامه پرمخاطب ماهواره ای کپی برداری کرده تا شاید بتواند مخاطب گریزپای تلویزیون ملی را پای تلویزیون خودی بنشاند؟!
چه طور متوجه شدید که خواننده مبتذل در کنسرت هایش لب خوانی می کند؟ مگر در کنسرتش حضور داشتید؟ شاید هم در شبکه های ماهواره ای که خودتان به شدت با تماشای آنها مخالفید برنامه های خواننده مبتذل را دنبال می کنید که به چنین وثوقی رسیده اید!

محسن باقری
سردبیر
کد N1925627