قصد مچ گیری از استقلال و پرسپولیس را نداریم / می‌خواهیم شفاف سازی شود

فوتبال,وزارت ورزش و جوانان,محمدرضا داورزنی

احد آزادیخواه عضو هیات تحقیق و تفحص از شرکت های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان گفت: برخورد سلطانی فر بسیار گرم، عالی و منطقی بود و با آغوش باز پذیرای ما بودند که این موضوع باعث می شود کار هیات تحقیق و تفحص راحت تر،عمیق تر و دقیق تر انجام شود.

به گزارش ایلنا، احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی و عضو هیات تحقیق و تفحص از شرکت های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در پایان اولین نشست این هیات با وزیر ورزش و جوانان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و نمایندگان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که امروز در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، به خبرنگار این پایگاه گفت: اولین جلسه این هیات با حضور دکتر سلطانی فر وزیر ورزشظ و جوانان، محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای این وزارتخانه و نمایندگان دوباشگاه استقلال و پرسپولیس برگزار شد و یک جلسه توجیهی بود که در آن اولویت ها و ضرورت های تحقیق و تفحص، شرایط این دو باشگاه که کجا بوده اند و الان در کجا قرار دارند، سیاستگذاری ها و اقدامات وزارت ورزش و شخص وزیر و همچنین هماهنگی ها در خصوص مدیریت مالی و انسانی استقلال و پرسپولیس بحث و گفت وگو شد.

وی افزود: در این جلسه، سید صادق طباطبایی نژاد که ریاست هیات تحقیق و تفحص از این دو باشگاه را بر عهده دارد نیز در مورد سوال های اصلی تحقیق و تفحص کنندگان و زمان جمع بندی و گزارش این هیات که حداکثر 6 ماه است صحبت کرد.

آزادیخواه تاکید کرد: قصدمان در هیات تحقیق و تفحص به هیچ وجه، مچ گیری، جنجال سازی و حاشیه سازی نیست و راهبرد این هیات هماهنگی، رفع شبهات و شفاف سازی است که هم به نفع باشگاه های استقلال و پرسپولیس هم وزارت ورزش و جوانان و هم کمیسیون فرهنگی مجلس خواهد بود.

وی در خصوص همکاری وزارت ورزش و جوانان با این هیات نیز گفت: هیات تحقیق و تفحص تیمی نظارتی است و معمولا بحث نظارت یکسری حاشیه ها و نکات پیرامونی دارد اما برخورد دکتر سلطانی فر و آقای داورزنی معاون ایشان بسیار گرم، عالی و منطقی بود و با آغوش باز پذیرای ما بودند که این موضوع باعث می شود کار هیات تحقیق و تفحص راحت تر،عمیق تر، و دقیق تر انجام شود.

 

کد N1925291