تهیه فهرست قیمت تمام شده پروژه های عمرانی تهران

اجتماعی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از تلاش برای استحصال فهرست قیمت تمام شده پروژه های عمرانی به عنوان یکی از اولویت های مهم اسنادی این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج معزی ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور استحصال قیمت تمام شده پروژه هایی که طی سنوات اخیر در شهر تهران به ثمر نشسته است، واحدی به نام "بهای تمام شده پروژه ها" در معاونت فنی و عمرانی تشکیل شده است. این واحد تلاش می کند ضمن دعوت از مدیران و کارشناسان صاحبنظر در حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، به تهیه هرچه سریعتر فهرست قیمت تمام شده پروژه های عمرانی مبادرت ورزد.

وی برقراری ارتباط نزدیک با سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات، مناطق ۲۲ گانه و همچنین تکمیل جداول بهای تمام شده و ضمیمه نمودن آن به کلیه اسناد هزینه و درخواستهای هزینه ادارات کل، شرکتها، سازمانها، معاونتها و ادارات حوزه معاونت فنی و عمرانی را به عنوان برخی از پیش نیازها و الزامات تهیه فهرست قیمت تمام شده پروژه های عمرانی برشمرد و یادآور شد: قیمت تمام شده پروژه‏ها می‏بایست به نحوی تهیه گردد که بتواند مغایرت‏های احتمالی را تفسیر، تجزیه و تحلیل کند.

کد N1925274