عملکرد من در تمامی حوزه‌ها از دولت سابق بهتر است

کد N1925146