میرآخوری: به بازیکنان تیم ملی امید باید بها داده شود

فوتبال,المپیک,تیم ملی,فوتبال ایران,جوان

پیشکسوت فوتبال معتقد است بابهادادن به بازیکنان جوان آینده فوتبال ایران تامین می شود.

به گزارش ایلنا ، رحیم میرآخوری پیشکسوت فوتبال وسرمربی سابق تیم ملی فوتبال جوانان گفت: با گزارشی که از کادرفنی گرفتم خوشبختانه بازیکنان درشرایط خوبی قراردارند دو بازی تدارکاتی باتیم زیر 23 سال عراق برگزارکرده اند که این امربه آمادگی و هم آهنگی بازیکنان کمک بسزایی می کند باتوجه به زمان اندکی که کادرفنی دراختیارداشته دوبازی تدارکاتی باعراق برگزارشده ویک بازی با چین دردستور کاری بازیکنان است امیدوارم با توجه به این شرایط تیم به شرایط ایده آل کادرفنی برسد ودربازیهای پیش رو موفق باشد.  

وی درادامه بیان کرد: این تیم ازملی پوشان خوبی بهره می برد. بازیکنان خوبی دررده جوانان و نوجوانان حضورداشته اند که اکنون درتیم ملی امید هستند وکارنامه خوبی دارند ضمن اینکه درلیگ برتربازی می کنند واین امربه موفقیت بیش ازپیش تیم امید کمک بسزایی می کند. معتقدم باید به این بازیکنان بها داده شود تا موفق ظاهرشوند.  

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال جوانان گفت: روزگذشته مراسم خوبی برای روحیه دادن به بازیکنان برگزارشد امیدوارم بازیکنان با روحیه و انگیزه بالا درمسابقات جاکارتا عملکرد مطلوبی را ازخود به جای بگذارند.  

میرآخوری درپایان این گفت وگو افزود: نقطه مثبتی که فدراسیون فوتبال انجام داده این است که ازبازیکنان زیر 21 سال برای حضوردرجاکارتا استفاده خواهد کرد تا ملی پوشان تجربه خوبی کسب کنند وبرای مسابقات المپیک 2020 آماده شوند.

کد N1924694