آذرنیا: مبلغ قرارداد دژاگه و شجاعى به ریال است

دژاگه, شجاعی, تراکتورسازی, ورزشی, فوتبال,آرش محمدی

دژاگه گفته به خاطر مردم تبريز حاضر است مجانى براى تراكتورسازى بازى كند

آفتاب: رقم قرارداد دژاگه و شجاعى به دلار نيست و آنها به صورت ريال مبالغ قرارداد خود را دريافت مى كنند؛ حتى دژاگه گفته به خاطر مردم تبريز حاضر است مجانى براى تراكتورسازى بازى كند.
کد N1924578