آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

دولت,قانون بودجه سال ۱۳۹۷

هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و به استناد بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۷/۳/۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و نفت و به استناد بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آیین‌­نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

الف - قانون تنظیم (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالیدولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-

ب - قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

پ - تبصره (۱۴): تبصره (۱۴)‌ ماده واحده قانون

ماده ۲- وزارتخانه­های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت­های تابع ذی­ربط تمامی دریافتی­های (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) قانون را به شرح زیر با احتساب مفاد بند (ت) این ماده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه­داری کل کشور واریز نمایند تا سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس مصارف موضوع جدول تبصره (۱۴) قانون با اولویت پرداخت یارانه نقدی به سازمان هدفمند سازی یارانه­‌ها تخصیص دهد:

 

ردیف

دریافتی ها (منابع)

مبالغ

(میلیارد ریال)

۱

الف

دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده­های نفتی

۴۰۷ر۴۱۵

ب

دریافتی حاصل از صادرات فرآورده­های نفتی پس از کسر مابه‌­التفاوت قیمت خوراک پالایشگاه­ها و فرآورده­های تحویلی

۰۰۰ر۱۵۷

۲

دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی

۹۸۵ر۱۷۵

۳

دریافتی حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق و سایر دریافت­ها

۷۸۵ر۲۱۷

۴

وجوه دریافتی از فروش آب

۱۶۳ر۲۲

جمــــع

۳۴۰ر۹۸۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف- سازوکار قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه­ها بر حسب نوع نیروگاه­ها در سال ۱۳۹۷، بر اساس مفاد بند (پ) ‌ماده (۲) آیین­نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن می­باشد.

ب - 

۱- هزینه‌­های پیش­بینی شده برای تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه­های بخش خصوصی، واردات برق و همچنین هزینه تولید، انتقال و توزیع و فروش آب موضوع ردیف­های پرداختی ( ۹)، (۱۰) و (۱۱) جدول تبصره (۱۴) قانون پس از واریز منابع مربوط به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه­هانزد خزانه­داری کل کشور بابت پرداخت به شرکت­های ذی­ربط، به صورت علی­الحساب، تا تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط واریز می­شود.

۲- در خصوص ردیف‌­های پرداختی (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) جدول موضوع تبصره (۱۴) قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه­ها مکلف است از طریق خزانه­داری کل کشور پس از کسر سهم یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، هر (۱۵)روز یکبار مبلغ شش هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵۰ر۶) ریال حسب اعلام وزارت نفت به شرکت­های تابع آن وزارت بابت هزینه‌­های مندرج در جدول موضوع تبصره مذکور پرداخت نماید.

تبصره- به وزارت نفت اجازه داده می­شود از طریق شرکت­‌های تابع نسبت به پرداخت بخشی از کارمزد فعلی جایگاه­های عرضه فرآورده­های نفتی به روش کارمزد پایه (حق­العمل) ‌به هنگام عرضه فرآورده­های نفتی اقدام نماید. معادل مبالغ پرداختی از تخصیص اعتبار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی موضوع ردیف (۳) پرداختی­های (مصارف) جدول تبصره (۱۴) قانون توسطسازمان برنامه و بودجه کشور کسر می­شود.

۳- سازوکار پرداخت علی­الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران در چهارچوب تفاهم­نامه­ای که به امضای وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور می­رسد، تعیین می­شود.

۴- سازمان هدفمندسازی یارانه­ها از طریق خزانه­داری کل کشور مکلف است اعتبار ردیف­­های پرداختی (۱) و (۸) جدول تبصره (۱۴) قانون را پس از واریز منابع مربوط و با رعایت بند (ث) این ماده به صورت علی­الحساب، تا تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید. عدم پرداخت به موقع حقوق دولتی مانع پیگیری و وصول سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود. شیوه نامه اجرایی این بند توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می­شود.

۵- به استناد بند (۱۱۰) تغییرات قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مبلغ سی و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۲) ریال از عوارض فرآورده­های نفتی سهم شهرداری­ها و دهیاری­ها به مصارف هدفمندی اختصاص می­یابد.

۶- منابع دریافتی بابت حق انشعاب آب و برق و گاز جزو درآمد شرکت­های دریافت­کننده محسوب نشده و مشمول منابع ردیف­های (۲)، (۳) و (۴) جدول این ماده نمی­شود.

پ - در اجرای بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه، وزارتخانه­های نفت و نیرو وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین­نامه، تمامی گردش مالی و حساب­های ریالی و ارزی شرکت­های دولتی مشمول این آیین­نامه را از مبادی اولیه وصول  صرفاً از طریق حساب­های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. همچنینبانک مذکور مکلف است تا بانک­های عامل را موظف به مسدود نمودن سایر حساب­های شرکت­های مذکور نماید.

ت - در صورت افزایش منابع حاصل از فروش فرآورده­های نفتی، کل دریافتی ها تا مبلغ یکصد و ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱۰) ریال، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه­ها واریز می­شود.

ث- به استناد جز (۵) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها نسبت به جابجایی هر یک از ردیف­های مصارف موضوع جدول تبصره (۱۴) به استثنای ردیف­های (۹)، (۱۰) و (۱۱) تا سقف ده درصد (۱۰%) اقدام نماید.

ج - پرداخت عوارض موضوع یک درصد (۱%) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷- بر عهده شرکت­های آلاینده می­باشد.

ماده ۳- مصارف هدفمندی یارانه‌ها با اعمال جزء (۵) تبصره (۱۴) قانون و بند (ث) ماده (۲) این آیین­نامه، عبارتند از:

تا مبلغ چهارصد و پانزده هزار میلیارد  (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۱۵)  ریال پرداخت نقدی

تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد  (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰) ریال پرداخت نقدی برای کمک به کاهش فقر مطلق

تا مبلغ سی و هفت هزار میلیارد  (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۷)  ریال بابت سلامت موضوع ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲)

تا مبلغ سی و سه هزار میلیارد  (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳) ریال بابت خرید تضمینی گندم و یارانه نان

تبصره ۱-  به شرکت­های ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران و ملی گاز ایران اجازه داده می­شود ارقام زیر را از طریق گشایش اعتبار اسنادی به خزانه­داری کل کشور به شرح زیر پرداخت نمایند:

الف - سرجمع سهم هدفمندی شرکت­های مذکور معادل چهارصد و چهل هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۴۰) ریال

ب- جابه­جایی ده درصد (۱۰%) تخصیص بودجه شرکت­های تابع وزارت نفت موضوع تبصره (۱۴) قانون معادل شانزده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۶) ریال

پ- پرداخت علی­الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران معادل نود هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰) ریال

تبصره ۲ - در صورت افزایش منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده­های نفتی، تا سقف یکصد و ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱۰) ریال صرف مصارف زیر می­شود:

الف - افزایش یارانه سلامت موضوع ردیف (۳) مصارف هدفمندی حداکثر تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ریال

ب - اختصاص حداکثر تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال

پ- اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور حداکثر تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال

ت- کمک به حق بیمه قالی­بافان حداکثر تا پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال

ث- باقیمانده مبلغ حداکثر تا مبلغ پنجاه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۵۰) ریال برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی موضوع ردیف (۱) مصارف هدفمندی یارانه‌ها

تبصره ۳- منابع موضوع کمک به تولید و اشتغال این آیین­نامه در چهارچوب ضوابط تبصره (۱۸) قانون اعمال و هزینه خواهد شد.

ماده ۴- در اجرای ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰) ریال صرف کاهش فقر مطلق می­شود. شیوه­نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می­شود.

ماده ۵- در راستای شناسایی و رتبه‌بندی خانوارها، دستگاه‌های اجرایی زیر موظفند کلیه داده‌های موردنیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطابق جدول زیر به صورت یکجا، تجمیعی و برخط در اختیار وزارت مذکور قرار دهند و آن را بروزرسانی نمایند:

ردیف

نوع داده

دستگاه‌ اجرایی

۱

پایگاه اطلاعات اسناد

سازمان ثبت اسناد و املاک

۲

املاک و مستغلات

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سامانه ثبت معاملات املاک (کد رهگیری)

۳

خودرو

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۴

درآمد و دستمزد

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور و

سازمان امور مالیاتی کشور)، سازمان اداری و استخدامی کشور

۵

اوراق دارایی در بورس‌ها

وزارت امور اقتصادی و دارایی

۶

کدپستی و شماره ملی

سازمان ثبت احوال کشور، دستگاه‌های صادر کننده قبض 

(شرکت‌های ملی و منطقه‌ای آب، برق، گاز، تلفن و شهرداری‌ها)

۷

داده‌های بعد و ساختار خانوار

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان ثبت احوال کشور

۸

داده‌های ارتباطی (جهت برقراری ارتباط با سرپرست خانوار و

تبادل پیام)

شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای تلفن همراه،

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سیستم بانکی)،

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

 

۹

دسترسی به اطلاعات موضوع

ماده (۱۶۹) مکرر قانون

مالیات‌های مستقیم

سازمان امور مالیاتی کشور

ماده ۶- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک‌ بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام نماید. این خانوارها می‌توانند ضمن اعلام رضایت از دسترسی وزارت یاد شده به کلیه اطلاعات بانکی و ارایه اطلاعات و مستندات لازم، نسبت به قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل اعتراض نمایند. وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانـوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را به سازمان اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود و همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام خواهد شد.

ماده ۷- موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

ماده ۸- به منظور اجرای ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲)، تا مبلغ سی و هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۷) ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به آن وزارت، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج  و خاص هزینه نموده و گزارش عملکرد مربوط را به صورت ماهیانه بهسازمان هدفمندسازی یارانه­ها ارایه نماید.

ماده ۹- تا مبلغ سی و سه هزار میلیارد ریال (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳)  به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابد.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی-وزارت نفت – وزارت نیرو – وزارت کشور، وزارت دادگستری - وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.

کد N1916830