احسان علیخانی مهمان برنامه عصرگاهی ‎حالاخورشید

موسسه ثامن‌الحجج , موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج , پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج, پرونده ثامن الحجج, مجری معروف در پرونده ثامن الحجج, واکنش احسان علیخانی

احسان علیخانی امروز ساعت ۱۶ مهمان برنامه عصرگاهی ‎حالاخورشید رضا رشیدپور است تا در مورد اتهامات اخیر مالی توضیح دهد.

احسان علیخانی امروز ساعت ۱۶ مهمان برنامه عصرگاهی ‎حالاخورشید رضا رشیدپور است تا در مورد اتهامات اخیر مالی توضیح دهد.
کد N1915910