پایان عملیات خروج ساکنین شهرک‌های شیعه‌نشین «الفوعه و کفریا»

عملیات خروج ساکنان شهرک‌های شیعه‌نشین فوعه و کفریا، بامداد امروز تکمیل شد و اولین گروه از آنها توانستند به مناطق تعبیه‌شده در حلب منتقل شوند.

کد N1915222