فیلم / ماجرای دختر بدلکاری که قربانی مربی‌اش شد

سقوط ناموفق دختر بدلکار ایرانی از ساختمان, سقوط ناموفق دختر بدلکار ایرانی, مرضیه علیزاده , دختر بدلکار ایرانی, دختر بدلکار ایرانی کیست

مرضیه علیزاده دختر بدلکار ایرانی است که در این فیلم پس از پرش از ارتفاع یک ساختمان دچار آسیب جدی شد.

مرضیه علیزاده دختر بدلکار ایرانی است که در این فیلم پس از پرش از ارتفاع یک ساختمان دچار آسیب جدی شد. این اتفاق یکسال پیش و به دلیل رفتار غیر حرفه ای مربی او که مجوزهای لازم برای بدلکاری را نیز نداشته است حادث شد.

فیلم / ماجرای دختر بدلکاری که قربانی مربی‌اش شدمرضیه علیزاده دختر بدلکار ایرانی است که در این فیلم پس از پرش از ارتفاع یک ساختمان دچار آسیب جدی شد.
کد N1914740