فیلم / طرح تشویقی فروش قبر با دوگیگ کفن اضافه!

قیمت قبر, گرانی قبر, فروش اقساطی قبر

ماجرای قبرهای چندصد میلیونی در پایتخت و ارائه یک طبقه قبر رایگان به هر شهروند تهرانی، در روزهای گذشته حسابی خبرساز شده.

ماجرای قبرهای چندصد میلیونی در پایتخت و ارائه یک طبقه قبر رایگان به هر شهروند تهرانی، در روزهای گذشته حسابی خبرساز شده. رضا رشیدپور هم در برنامه حالاخورشید این موضوع را دستمایه طنز و شوخی قرار داده که در ویدئوی زیر مشاهده می کنید.

فیلم / طرح تشویقی فروش قبر با دوگیگ کفن اضافه!ماجرای قبرهای چندصد میلیونی در پایتخت و ارائه یک طبقه قبر رایگان به هر شهروند تهرانی، در روزهای گذشته حسابی خبرساز شده.


مطلب مرتبط:
اگر جرات دارید بمیرید! / ماجرای این روزهای قیمت قبر
در حاشیه گرانی قبر /  پاشو خودتو لوس نکن!
این خبر واقعی‌ست! / فروش اقساطی قبر در بهشت زهرا
کد N1914569