فیلم / رشیدپور: مسئولان مردم را بغل کنند!

رضا رشیدپور, برنامه حالا خورشید, رشید پور در حالا خورشید, رشیدپور

رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با اشاره به مشکلات این روزها، پیشنهاد کرد مسئولان مردم را بغل کنند و از آنها عذر بخواهند.

رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با اشاره به مشکلات این روزها، پیشنهاد کرد مسئولان مردم را بغل کنند و از آنها عذر بخواهند.
فیلم / رشیدپور: مسئولان مردم را بغل کنند!رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید با اشاره به مشکلات این روزها، پیشنهاد کرد مسئولان مردم را بغل کنند و از آنها عذر بخواهند.
کد N1914561