فیلم: مرد جواب درخواست طلاق زن را با چاقو داد

طلاق, جدایی, قتل همسر, فیلم قتل زن جوان مقابل دادگاه

فیلم مربوط به صحنه قتل یک زن جوان در برابر دانشگاه اسلامشهر در فضای مجازی پخش شده است.

فیلم مربوط به صحنه قتل یک زن جوان در برابر دانشگاه اسلامشهر در فضای مجازی پخش شده است. این زن که درخواست طلاق داده بود با ضربات چاقوی همسرش کشته شد.

فیلم: مرد جواب درخواست طلاق زن را با چاقو دادفیلم مربوط به صحنه قتل یک زن جوان در برابر دانشگاه اسلامشهر در فضای مجازی پخش شده است.
کد N1913720