عابر بانک پرسپولیس در زندان بسر می برد

حسین هدایتی, پرسپولیس, باشگاه پرسپولیس, بازداشت, وثیقه

مهرماه سال گذشته بازداشت شد ولی پس از مدتی این قرار بازداشت را به وثیقه تبدیل و با وثیقه 200 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد

آفتاب: حامی مالی پرسپولیس این روزها در زندان به سر می برد. حسین هدایتی سرمایه داری که بسیاری از رسانه ها از او به عنوان عابر بانک تیم پرسپولیس یاد کرده اند مهرماه سال گذشته بازداشت شد ولی پس از مدتی این قرار بازداشت را به وثیقه تبدیل و با وثیقه 200 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد ولی چندی پیش قرار وثیقه او به قرار بازداشت تبدیل و مجددا راهی زندان شد.
بدهی های کلان هدایتی به بانک سرمایه و برخی بانک های دیگر سبب بازداشت وی شده است. علیرضا نکویی مالک روزنامه قانون نیز در این بازداشت همراه هدایتی هستند.کد N1912621