فیلمی که کاربران فضای مجازی از منزل محمود خاوری در کانادا منتشر کردند

محمود خاوری, خانه محمود خاوری در کانادا , خانه محمود خاوری, خانه خاوری

کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است.

کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و صغم این قضیه هنوز تایید نشده است.

فیلمی که کاربران فضای مجازی از منزل محمود خاوری در کانادا منتشر کردندکاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است.
کد N1912456