عکس روز نشنال جئوگرافیک / کوچه بلوط

عکس روز, تصاویر, تصویر, کوچه بلوط, عکس روز نشنال جئوگرافیک

کوچه بلوط در یک کشتزار نیشکر اوایل قرن نوزدهم به وجود آمد و امروزه درهایش به عنوان اثر تاریخی ملی به روی عموم باز است.

برترین ها: بیست و هشت درخت بلوط زنده جاده ای زیبا به مزرعه کوچه بلوط در وچری لوئیزیانا ایجاد کرده اند. کوچه بلوط در یک کشتزار نیشکر اوایل قرن نوزدهم به وجود آمد و امروزه درهایش به عنوان اثر تاریخی ملی به روی عموم باز است.


کد N1911835