در حاشیه گرانی قبر / پاشو خودتو لوس نکن!

قیمت قبر, گرانی قبر,

در حاشیه گرانی قبر، بهرنگ جدی این کارتون را در نیشخط منتشر کرد.

خبرآنلاین: در حاشیه گرانی قبر، بهرنگ جدی این کارتون را در نیشخط منتشرکرد.

کد N1911593