خودکشی ناموسی ملیحه بعد از خودکشی نافرجام با یک پسر

خودکشی, اقدام به خودکشی ناموفق, اقدام به خودکشی

یک دختر ۱۶ساله در ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل پس ازمحکمه صحرایی دست به خود کشی زد.

یک دختر ۱۶ساله به نام ملیحه در ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل که در ساحه حاکمیت دولت یک ماه گذشته پس ازمحکمه صحرایی دست به خود کشی زده بود امروز درشهر مزار شریف درگذشت.
خانواده این دختر جسد وی را به ریاست امور زنان ولایت سرپل آورده و اظهار داشتند:بنابر فشار قدرت های محلی و مسائل ناموسی دخترشان دست به خود کشی زده است.
هر چند مسولان ریاست امور زنان این ولایت این محکمه صحرایی را تایید می کنند اما مسئولان محلی دراین باره چیزی نگفته اند.
این دختر حدود یک ماه قبل همراه با پسری که وی را دوست داشته، دست به خودکشی زده بود اما اقدام وی منجر به مرگش نشد.
گفتنی است: بسیاری از خودکشی ها در نقاط کشور عمدتا به دلایل مشکلات خانوادگی  صورت میگیرد که قربانیان آن را، اغلب دختران نوجوان تشکیل می دهند.
کد N1910956