اصلی ترین چالش شهرداری ها عدم وجود قوانین مناسب است

اجتماعی

معاون مالی اقتصادی شهرداری تهران گفت: اصلی ترین چالش شهرداری ها عدم وجود قوانین مناسب است.

به گزارش ایسنا، سمیع الله حسینی مکارم در پنجمین نشست مشترک شورای هماهنگی معاونین مالی واقتصادی شهرداری کلانشهرهای کشور که در ارومیه برگزارشد با اشاره به اینکه شهرداری‌ها یکی از هزاران دغدغه وزارت کشور هستند، تصریح کرد: شهرداری‌ها برای تصویب و وضع قانون نیاز به تایید وزارت کشور دارند و این باعث شده مسیر و فرایند کار شهرداری‌ها با مشکل روبرو شود.

معاون مالی اقتصادی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تا زمانی که شهرداری و شوراها نتوانند در فرآیند تدوین قوانین تاثیر بگذارند شهرداری‌ها ضعیف‌تر خواهند شد.

وی ادامه داد: دولت مکلف به تأمین زیرساخت‌های شهری برای شهرداری ها است ولی متأسفانه به وظیفه خود عمل نمی‌کند و این کم کاری ضمن تضعیف جایگاه شهرداری ، اخذ جزیی ترین مصوبات را نیز با مشکل روبه‌رو می‌کند.

دولت هر زمان با مشکل درآمدی مواجه شده از بودجه شهرداری کم کرده

[p]حسینی مکارم ادامه داد: در۴۰سال گذشته هرموقع که دولت با مشکل درآمدی مواجه شده از بودجه شهرداری کم کرده که باعث شده شهرداری ها بامشکلات وبحران های شهری مواجه شوند.

شهردار ارومیه: نقش ۴ درصدی مشارکت مردمی در برنامه‌های مدیریت شهری شهرداری‌ها

به گزارش ایسنا، محمد حضرت پور شهردار ارومیه نیز در این نشست با بیان اینکه مشارکت مردمی در برنامه‌های مدیریت شهری شهرداری‌ها کمرنگ است، افزود: در حوزه مشارکت مردمی برای برنامه‌های مدیریت شهری شهرداری‌ها فرهنگ سازی نشده و مشارکت مردم دراین برنامه‌ها بسیار کمرنگ است.

وی با اشاره به اینکه تنها منبع درآمد شهرداری‌ها صدور مجور و پروانه ساخت است، اظهارکرد: در ایران تنها۴درصد مردم در مدیریت شهری مشارکت دارند درصورتی که در کشورهای همسایه این مشارکت ۶۰ درصد بوده که باعث توسعه شهری و پیشرفت اقتصادی شهرها شده است.

حضرت پور با اشاره به اینکه شهرداری یک نهاد غیردولتی است، تصریح کرد: شهرداری‌ها درهمه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی فعالیت داشته و کانون توجه سیاسیون و مردم است.

شهردار ارومیه با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها مردم را در بحث مدیریت شهری مطالبه گر کرده است، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها به دلیل داشتن توانایی اجرایی درهمه حوزه های اقتصادی و اجتماعی در محافل سیاسی و اقتصادی تاثیر گذار ترهستند.

وی ادامه داد: در سال جاری۱۰ درصد درآمد حاصل از سوخت و ارزش افزوده شهرداری‌ها کاهش یافته و همچنین ۵۰ درصد درآمد مالیاتی کلانشهرها نیز کاهش یافته است.

حضرت پور با اشاره به اینکه میانگین عمر شهرداری ها در ایران ۲.۵سال و قابل تغییر است افزود: معاونین مالی شهرداری ها باید بازوی مشورتی و کارشناس مجموعه مدیریت شهری بوده و قوانین دست و پا گیری که مانع کارکرد بهترشهرداری هامی شود را رفع کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسولین بایدنگاه بخشی را درخصوص مدیریت شهری کنارگذاشته و مردم را درامور شهری مشارکت دهند.

حضرت پور، ارومیه را شهری با اصالت و کهن نامید و گفت: ارومیه شهری است بامجموعه تمدن کهن، اقوام مختلف و طبیعت بکر ،که قابلیت سرمایه گذاری درهمه زمینه های گردشگری، اقتصادی واجتماعی را دارد.

معاون مالی اقتصاری شهرداری ارومیه: کاهش درآمد وافزایش هزینه ها دوچالش مهم شهرداری هاست

[p]به گزارش ایسنا، حسین اشرفی هم در این نشست با بیان اینکه کاهش درآمد وافزایش هزینه ها دوچالش مهم شهرداری هاست، افزود: امروزه مسئولیت شهری هیچ تناسبی با مدیریت شهری ندارد و شهرداری ها با دوچالش کاهش درآمد وافزایش هزینه هامواجه هستند.

[p]وی با اشاره به اینکه کلانشهرها فرصت‌ها و چالش‌های مشترکی دارند، تصریح کرد: باتوجه به تحولات سریع درتکنولوژی و مشکلات فراوان اگر برنامه ریزی مناسبی صورت نگیرد خیلی زود دیر خواهد شد وبابحران جدی مدیریت شهری مواجه خواهیم شد.

[p]معاون مالی اقتصادی شهرداری ارومیه باتاکید به اینکه نگاهی نو بر منابع مالی ودرآمد شهرداری ها برای رفع مشکلات لازم است خاطرنشان کرد: باید شهرداری ها درنظام جامع ومالی خود تجدید نظر کرده و بسوی مدیریت هزینه کرد که برای نظام بودجه ریزی الزامی است، پیش بروند.

[p]وی ادامه داد: مدیریت نقدی و سرمایه گذاری ها، شفافیت مالی، دانش چندوجهی، توسعه سیستم هوشمند مالی وشهرسازی ازنیازهای امروز معاونت مالی اقتصادی شهرداری هابویژه کلانشهرهاست.

[p]اشرفی باتاکید بر اینکه نظام بودجه ریزی باید برمبنای استراتژیک برنامه ریزی شود افزود: ایجاد سیستم اطلاعاتی و بودجه ریزی استراتژیک ، شفافیت مالی را بدنبال داشته واز بروز فساد که چالش شهرداری ها است پیشگیری می کند.

[p]وی تصریح کرد: درآمدهای شهرداری ها به تنهایی برای مدیریت شهری کافی نبوده وباید برای تامین بودجه به دنبال جذب سرمایه های ملی ودولتی و همچنین مشارکت های مردمی باشیم.

[p]


انتهای پیام

کد N1910669