سکوهای نفتی قدیمی به حفظ حیات آبزیان کمک می کنند

فناوری

در حالی که تصور می شود جمع آوری تجهیزات و سازه های فلزی سکوهای نفتی قدیمی نصب شده در دریاها به حفظ محیط زیست کمک می کند، یک بررسی جدید عکس این مطلب را ثابت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، امروزه بسیاری از سکوهای نفتی، توربین های مختلف و دیگر سازه ها برای استخراج نفت از عمق دریاها و اقیانوس ها به کار گرفته می شوند که بعد از پایان مدت زمان استخراج نفت باید جمع آوری شوند.

اما تحقیقات جدید نشان می دهد برجای گذاردن این تاسیسات و جمع آوری نکردن آنها برای تداوم حیات آبزیان بهتر است و به ارتقای کیفیت زندگی آنها کمک می کند.

ساختارهای نفتی یادشده حداقل ۲۰ تا ۳۰ سال عملیاتی باقی می مانند و طی این مدت تعداد زیادی از آبزیان از این سازه ها برای تداوم زندگی و تامین نیازهای خود بهره می گیرند یا آنها را به مخفی گاه ها و پناهگاه های خود تبدیل می کنند. برخی از آبزیان هم از موجوداتی که به سازه های یادشده می چسبند، تغذیه می کنند.

اما در صورتی که ساختارها و سازه های یادشده جمع آوری یا تخریب شوند، اکوسیستم شکل گرفته بر مبنای استفاده از آنها از بین می رود و حیات بسیاری از موجودات دریایی به خطر می افتد.

پژوهش های محققانی از حدود ۳۰ کشور جهان نشان می دهد نباید تمامی سازه های نفتی را بعد از پایان استخراج نفت جمع آوری کرد و بهتر است با بررسی مورد به مورد این سازه ها از جابجایی سازه هایی که توسط آبزیان مورد استفاده قرار گرفته اند، خودداری شود.

توجه به این نکته موجب صرفه جویی قابل توجه در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی نیز می شود و می تواند جلوی از بین رفتن برخی نمونه های نادر آبزیان را بگیرد.

کد N1910503