غروب سیتادل / عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس روز, تصاویر, تصویر, غروب سیتادل

خورشید در حال غروب پشت ویرانه های معبد هرکول در منطقه تاریخی سیتادل امان در کشور اردن است.

خورشید در حال غروب پشت ویرانه های معبد هرکول در منطقه تاریخی سیتادل امان در کشور اردن است. سنگ نوشته روی مرمر نشان می دهد که این معبد سال ۱۶۲ بعد از میلاد مسیح ساخته شده است. این عکس تماشایی توسط زید ابوطاها (Zaid Abutaha) به ثبت رسیده است.

کد N1910477