کشف شواهدی از دوره سلوکی و اشکانی در خرم آباد

میراث فرهنگی و گردشگری,کشف شواهدی از دوره سلوکی و اشکانی در خرم آباد

سرپرست هیات گمانه زنی برای تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه سرقلاع شجاع آباد خرم آباد در استان لرستان گفت: با توجه به شواهد موجود استقرارهای این اثر به دوره سلوکی و اشکانی تعلق دارند.

به گزارش ایلنا، نسترن مرادی گفت: در قرون اولیه تا میانه اسلامی نیز استقرارهای ضعیفی بر روی این محوطه شکل گرفته است.

 این باستان شناس همچنین به شکل گیری محوطه شجاع آباد بر روی تپه‌ای صخره‌ای - شنی اشاره کرد و گفت: بقایای معماری در بلندترین ارتفاع آن در بخشهای شمالی، غربی و جنوبی مشهود است.

این باستان شناس همچنین از پراکندگی سایر مواد فرهنگی همچون قطعات سفالی گوناگون، قطعات شیشه‌ای و بقایای استخوانی در سطح محوطه خبر داد.

او با اشاره به آغاز گمانه‌زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم این محوطه با مجوز پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری افزود: پس از حفر 18 گمانه در جهت‌های مختلف خارج از عرصه قابل رویت، حدود عرصه و حریم تشخیص داده شد.

مرادی افزود: بعد از اتمام گمانه‌زنی با استفاده از دوربین توتال استیشن محدوده عرصه، حریم و پیرامون آن نقشه‌برداری و پس از آن، مرحله پُر کردن گمانه‌ها نیز انجام شد.

او گفت: تعداد 4 گمانه دارای بستر برجای فرهنگی و در محدوده عرصه و همچنین تعداد 3 گمانه فاقد شواهد فرهنگی و در محدوده خارج از عرصه قرار دارند.

به گفته وی، حدود عرصه بر اساس گمانه‌های دارای بستر برجا و حدود حریم نیز بر اساس گمانه های فاقد شواهد فرهنگی و با در نظر گرفتن عوارض پیرامون تشخیص داده شد.

کد N1910447