اینم گاوداری صدا و سیما!

وارد کنندگان با ارز دولتی, ارز دولتی, دریافت کنندگان ارز دولتی, نرخ جدید ارز, صداوسیما, مصرف خوراک دام در تلویزیون

نام صداوسیما در میان واردکنندگان کالا با ارز 4200 تومانی اعلام شد؛ هم خودرو وارد کرده اند، هم خوراک دام!

نام صداوسیما در میان واردکنندگان کالا با ارز 4200 تومانی اعلام شد؛ هم خودرو وارد کرده اند، هم خوراک دام!
کد N1910397